Selectează o Pagină

Termeni și condiții

Produsele și serviciile descrise în acest site sunt valabile numai pentru POS MOBIL RO și sunt proprietatea sa exclusivă. De asemenea, POS MOBIL RO deține toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în acest site.

POS MOBIL RO depune toate eforturile pentru a prezenta în mod cât mai clar și concis toate informațiile din acest site. Cu toate acestea, POS MOBIL RO nu este și nu va fi legal responsabilă sub nici o circumstanță pentru nici o inadvertență ori descriere eronată a informațiilor prezentate în acest site. Pentru a afla informații mai detaliate despre produsele și serviciile POS MOBIL RO puteți să ne contactați pe adresa de e-mail contact@posmobil.ro.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al POS MOBIL RO.

Nici unul dintre materialele prezentate pe acest site nu constituie o ofertă fermă pentru a fi contractată, cu atât mai mult ele nu se constituie ca o ofertă de vânzare-cumpărare a vreunui instrument financiar ori produs. Valoarea instrumentelor financiare, valoarea procentelor și a produselor oferite pot fluctua și/ sau pot fi afectate de schimbările economice naționale și/sau internaționale.

Orice încercare de orice natură de modificare a imaginii și informațiilor din prezentul site, cu excepția deținătorului său legal – POS MOBIL RO, dă dreptul unilateral și neechivoc ca POS MOBIL RO să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestui fapt.

Orice persoană care vizitează site-ul www.posmobil.ro și care oferă date sau informații cu caracter personal companiei POS MOBIL RO își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru următoarele: prelucrarea acestor date și informații personale de către companie în vederea efectuării de studii de piață sau transmiterii de materiale promoționale specifice operațiunilor de marketing direct; soluționarea de către companie a cererilor clienților, întrebărilor și reclamațiilor adresate companiei.

Aveți nevoie de mai multe informații pentru a deveni partenerul nostru?